Προεδρικό διάταγμα 31/5/01b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός του ανωτέρω παραδοσιακού τμήματος του οικισμού, ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI, όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα του άρθρου 1, ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι (περιοχή παραλίας)

 

1. Για κάθε εργασία που εκτελείται στη ζώνη της παραλίας και αφορά διαμορφώσεις χώρων και όψεις υπαρχόντων κτισμάτων, Λιμενικών Έργων, διαμορφώσεις ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, φωτισμοί και περίπτερα απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Απαγορεύονται οι περιμετρικοί εξώστες.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

 

Β. Τομέας ΙΙ (περιοχή Κυπριανού)

 

1. Επιβάλλεται η διατήρηση του βασικού αρχικού όγκου των συγκροτημάτων των κτιρίων. Επιτρέπονται σ' αυτά προσθήκες κατ' επέκταση για λόγους λειτουργικούς μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Τα κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα.

 

3. Επιβάλλεται η αφαίρεση των στοιχείων που αλλοιώνουν την αρχική μορφή των κτιρίων (κάγκελα, εξώστες, μεταλλικές πόρτες, περιτοιχίσεις κ.λ.π.) και η αντικατάστασή τους από άλλα που ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

4. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για κάθε έγκριση οικοδομικών εργασιών σε μεμονωμένο κτίσμα λαμβάνει υπόψη της τη μορφολογία του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει το κτίσμα και επιμελείται για την οργανική ένταξη των στοιχείων του στο σύνολο του συγκροτήματος.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ (περιοχή Νυχτοχωρίου - Αγίας Παρασκευής)

 

1. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

 

2. Απαγορεύονται τα εξωτερικά συρόμενα κουφώματα.

 

3. Απαγορεύεται η χρήση εμφανούς αλουμινίου σε εξωτερικά κουφώματα.

 

4. Απαγορεύονται οι περιμετρικοί εξώστες. Οι εξώστες δεν μπορούν να καταλαμβάνουν μήκος μεγαλύτερο από το 1/2 της όψης του κτιρίου.

 

5. Τα ανοίγματα των όψεων, πλην των ισογείων, δεν επιτρέπεται να έχουν συνολικό μήκος μεγαλύτερο από το 1/3 της όψης.

 

Δ. Τομέας IV (περιοχή Σπανιόλικων)

 

1. Στα κτίρια του τομέα αυτού επιτρέπονται προσθήκες επέκτασης για λόγους λειτουργικούς μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Τα κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα, ταμπλαδωτά.

 

3. Τα στοιχεία που αλλοιώνουν την αρχική μορφή των κτιρίων (κάγκελα, εξώστες, μεταλλικές πόρτες κ.λ.π.) επιβάλλεται να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από άλλα που ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα της γειτονιάς.

 

4. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για κάθε έγκριση οικοδομικών εργασιών σε μεμονωμένο κτίσμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την μορφολογία του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει το κτίσμα και να επιμελείται για την οργανική ένταξη των στοιχείων του στο σύνολο του συγκροτήματος.

 

Ε. Τομέας V (περιοχή Κέντρου)

 

1. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης.

 

2. Απαγορεύονται τα εξωτερικά συρόμενα κουφώματα.

 

3. Απαγορεύεται η χρήση εμφανούς αλουμινίου σε εξωτερικά κουφώματα.

 

4. Απαγορεύονται οι περιμετρικοί εξώστες.

 

5. Τα ανοίγματα των όψεων πλην των ισογείων δεν επιτρέπεται να έχουν συνολικό μήκος μεγαλύτερο από το 1/3 της όψης.

 

ΣΤ. Τομέας VI (Περιοχή παραδοσιακού τμήματος)

 

1. Απαγορεύονται τα εξωτερικά συρόμενα κουφώματα.

 

2. Απαγορεύονται οι περιμετρικοί εξώστες.

 

Ζ. Επί πλέον των ανωτέρω για όλους τους παραπάνω τομείς που εμπίπτουν στο παραδοσιακό τμήμα ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή πρόχειρων και ευτελών κατασκευών και γενικά κατασκευών που είναι αντίθετες προς το παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.

 

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στην στέγη του ακινήτου, των περιφράξεων του οικοπέδου, ή του ακαλύπτου. Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους, σε δένδρα ή σε στύλους.

 

Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων επιτοίχιες επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων των κτιρίων εφόσον αυτές δεν καλύπτουν και δεν παραμορφώνουν τα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, εξώστες, παραστάδες, γείσα, αετώματα κ.λ.π.).

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών στο ισόγειο των καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στο όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους.

 

Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα στις προσθήκες έχουν χρώμα σταθερό και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία γράμματα και αριθμούς.

 

Απαγορεύεται η ξενόγλωσση επιγραφή χωρίς την επιγραφή με ελληνικά γράμματα, (τουλάχιστον μεγέθους ίσου με ξένα στοιχεία) και μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία εγκρίνει και τις διαστάσεις, την μορφή και την θέση της πινακίδας στο κτίριο.

 

4. Τα κτίρια που εμπίπτουν στους τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV καλύπτονται υποχρεωτικά από κεκλιμένη στέγη κεραμοσκεπή τετράρριχτη ή δίρριχτη με κοινό κορφιά για αυτοτελή τμήματα του συνολικού όγκου και κλίση 25% έως 28% Η στέγη μπορεί να μην καλύπτει το σύνολο του κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση μικρού δώματος (ταράτσας). Η κατασκευή της στέγης και της επικεράμωσης της ολοκληρώνεται αμέσως μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του φέροντα οργανισμού και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης οικοδομικής εργασίας. Η κατασκευή της είναι υποχρεωτική έστω και αν επάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής προβλέπεται στο μέλλον η κατασκευή επί πλέον ορόφου. Δεν επιτρέπεται θεώρηση οικοδομικών αδειών, η ηλεκτροδότηση των οικοδομών ή η χορήγηση άδειας λειτουργίας επαγγελματικών χρήσεων εάν δεν πληρούνται τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.