Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Επιστροφή των καταβληθέντων ποσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 7 παράγραφος 4 εδάφιο β, του νόμου 2244/1994 διακόπτεται η χρηματοδότηση της μελέτης, του έργου ή των υπηρεσιών, εφόσον ο ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί το έργο, δεν εκπονεί τη μελέτη ή δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν και τη σύμβαση ανάθεσης. Με την ίδια απόφαση διατάσσεται η επιτροπή των καταβληθέντων ποσών εντόκως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.