Προεδρικό διάταγμα 33/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δύνανται να χορηγούνται άδειες λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων. Τα καταλύματα ταύτα δύνανται να έχουν οιανδήποτε λειτουργική μορφήν ξενοδοχειακής επιχειρήσεως (ξενοδοχείου, ξενώνα, επιπλωμένων διαμερισμάτων κ.λ.π.) ή περισσότερους τοιαύτας μορφές συγχρόνως.

 

2. Το κτίριο ή τα κτίρια της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να κείνται εις παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέους ή μη ή και να τυγχάνουν μεμονωμένα, ο δε αρχιτεκτονικός χαρακτήρ τούτων δέον όπως είναι εκ των κατά παράδοσιν συναντώμενων εις τις διαφόρους περιοχές της Χώρας. Εις ην περίπτωσιν ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρ κτιρίου τινός δεν είναι συνήθης εις την Ελλάδα, το περί ου ο λόγος κτίριον όπως έχει ανακηρυχθεί ιστορικόν διατηρητέο μνημείον ή οίκημα που χρίζει ειδικής κρατικής προστασίας.

 

3. Οσάκις εντός παραδοσιακού κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων πρόκειται να λειτουργήσουν τουριστικά καταλύματα περισσότερων της μιας λειτουργικών μορφών συγχρόνως (π.χ. ξενών και επιπλωμένα διαμερίσματα), η άδεια λειτουργίας εκδίδεται δια την επικρατέστερη μορφήν αυτού, αναγνωριζομένου, όμως, εν αυτή του νομίμου της στο κτίριο λειτουργίας και των καταλυμάτων των λοιπών λειτουργικών μορφών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.