Προεδρικό διάταγμα 35/87 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τελικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε ειδικές περιπτώσεις έργων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, όπως θερμοηλεκτρικά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμίας, αιολικά έργα, τα στοιχεία της σχετικής μελέτης με βάση τα οποία δημοπρατείται ή ανατίθεται το έργο μνημονεύονται στη διακήρυξη ή στην εγκριτική απόφαση.

 

2. Τα όργανα που προσδιορίζονται με το παρόν διάταγμα αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και στα θέματα μελετών που εκπονούνται με μέριμνα των Τεχνικών Υπηρεσιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

3. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το νόμο 1418/1984 και τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.