Προεδρικό διάταγμα 35/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιπτώσεις που η Δημόσια Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για την εκτέλεση των έργων της χορηγεί υλικά στους αναδόχους μπορεί η διακήρυξη,εκτός από την εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, να προβλέπει και την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής που να καλύπτει να την αξία ή μέρος της αξίας των υλικών. Η εγγυητική αυτή επιστολή κρατείται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μέχρι την ενσωμάτωση και την εκκαθάριση των υλικών της εργολαβίας και αποδίδεται στον ανάδοχο το αργότερο με την οριστική παραλαβή του όλου έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.