Προεδρικό διάταγμα 35/87 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.