Προεδρικό διάταγμα 379/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στις αιτήσεις θεραπείας του ανάδοχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 αποφασίζει ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου.

 

2.Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης ή κοινοποίηση γίνεται προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 

3.Αιτήσεις θεραπείας του κυρίου του έργου διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.