Προεδρικό διάταγμα 38/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 416/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εντός και εκτός των συνεργείων κλίση των ανόδων - καθόδων σε σχέση με το οριζόντιο δάπεδο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% καθ' όλο το μήκος τους. Ειδικά για συνεργεία ωφέλιμης επιφανείας μικρότερης των 100 m2 επιτρέπεται κλίση μέχρι 25%. Σε περίπτωση υπερυψωμένου συνεργείου με είσοδο επί της ρυμοτομικής γραμμής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσπέλαση των οχημάτων στο συνεργείο κινητές ράμπες ανεξαρτήτως κλίσης, εφόσον η υψομετρική διαφορά του δαπέδου του συνεργείου από το πεζοδρόμιο δεν υπερβαίνει τα 0,60 m.

 

2. Το δάπεδο των ανόδων - καθόδων με κλίση πρέπει να παρουσιάζει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια για επίτευξη μεγαλύτερης πρόσφυσης στην άνοδο και κάθοδο των οχημάτων.

 

3. Το πλάτος του καταστρώματος των ανόδων - καθόδων με κλίση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 m στα ευθύγραμμα τμήματα και 3,00 m στα καμπύλα τμήματα. Οι ελικοειδούς μορφής άνοδοι - κάθοδοι πρέπει να έχουν ακτίνα καμπυλότητας 6,50 m τουλάχιστον που μετριέται από το εξωτερικό ακραίο σημείο του ελεύθερου καταστρώματος, η δε επιφάνεια αυτών πρέπει να έχει εγκάρσια κλίση 3% μέχρι 5%.

 

4. Οι ανοικτές πλευρές των χώρων στάθμευσης και των διαδρόμων προσπέλασης σ' αυτούς, περιλαμβανομένων και των ανόδων - καθόδων, πρέπει να προστατεύονται με στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κιγκλίδωμα με ανάλογη αντοχή σε κρούση, αν τα δάπεδα στάθμευσης και κυκλοφορίας υπέρκεινται του περιβάλλοντος χώρου περισσότερο από 0,50 m. Αν υπέρκεινται από 0,20 m έως 0,50 m τότε επιβάλλεται κατασκευή κρασπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 m.

 

5. Η θέση της επικλινούς επιφάνειας ανόδου - καθόδου μέσα στο συνεργείο επιλέγεται έτσι, ώστε να αποκλείεται η οποιασδήποτε μορφής ενόχληση των κατοικούντων γύρω από το συνεργείο, είτε από το θόρυβο είτε από κραδασμούς.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.