Προεδρικό διάταγμα 3/9/83b

ΠΔ 03-09-1983: Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμό του ύψους των προστίμων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-09-1983: Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμό του ύψους των προστίμων αυτών, (ΦΕΚ 393/Δ/1983), 08-09-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα των άρθρων 17 (παράγραφοι 3 και 6) και 18 (παράγραφος 8).

 

2. Την απόφαση υπ' αριθμόν 11355/1983 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στου Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 474/Β/1983).

 

3. Την υπ' αριθμόν 501/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής

Άρθρο 2: Κατηγορίες κτισμάτων για την επιβολή των προστίμων αυθαιρέτων

Άρθρο 3: Ύψη προστίμων

Άρθρο 4: Διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης προστίμων

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 03-09-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.