Προεδρικό διάταγμα 4/1/82

ΠΔ 04-01-1982: Καθορισμός περιορισμών δομήσεως επί οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-01-1982: Καθορισμός περιορισμών δομήσεως επί οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής), (ΦΕΚ 74/Δ/1982), 03-02-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1309/1981 Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Επιτρέπεται η ανέγερση καταστημάτων στο ισόγειο επί των οικοπέδων των κειμένων εντός των υπ' αριθμόν 232 και 233 οικοδομικών τετραγώνων του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής) που έχουν πρόσωπο επί της οδού Προόδου, ως ταύτα εμφαίνονται κεχρωσμένα διά φαιού χρώματος εις το υπό του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικισμού θεωρημένου διά της υπ' αριθμόν Π/45389/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.4.1.82

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 04-01-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.