Προεδρικό διάταγμα 4/2/80

ΠΔ 04-02-1980: Περί τροποποιήσεως του οικοδομικού συστήματος οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-02-1980: Περί τροποποιήσεως του οικοδομικού συστήματος οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής), (ΦΕΚ 141/Δ/1980), 04-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμό ΕΔ2A/04/20/ΦΘ.2.1.1/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικατάστασης της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. Την υπ' αριθμό 761/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Την υπ' αριθμό 1343/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Τροποποιείται το οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής), των εχόντων πρόσωπον επί των οδών Αγίου Ιωάννου, Βασιλέως Παύλου, πέριξ της πλατείας Αγίου Γεωργίου, επί τμήματος του οδού Ροδώνας, 25ης Μαρτίου, Βασιλέως Γεωργίου Β', Παναγή Τσαλδάρη, Ναυάρχου Κουντουριώτη και Πηγής και περιλαμβανομένων εις την περιοχήν την περικλειόμενη δι' εστιγμένης ερυθράς γραμμής εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/934/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος, και ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

pd.4.2.80

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 04-02-1980

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.