Προεδρικό διάταγμα 4/9/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, καθορίζονται κατά τομείς ΙΖ και ΙΙΖ όπως φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα, ως εξής:

 

Α. Τομέας ΙΖ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

Β. Τομέας ΙΙΖ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

Γ. Και για τους δύο τομείς ΙΖ και ΙΙΖ ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 των ενοτήτων Α και Β απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 16-06-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 363/Δ/1990).

 

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

3. Πάνω από μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης, με μέγιστο ύψος αυτής, 1,50 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.