Προεδρικό διάταγμα 577/80

ΠΔ 577/1980: Περί αποτερματισμού και οροθετήσεως των δημοσίων δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 577/1980: Περί αποτερματισμού και οροθετήσεως των δημοσίων δασών, (ΦΕΚ 157/Α/1980), 09-07-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.

 

2. Την υπ' αριθμό 480/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Οριστικός αποτερματισμός και οροθέτησις των δημοσίων δασών

 

Άρθρο 1: Διενέργεια αποτερματισμού και οροθετήσεως

Άρθρο 2: Εξωτερικός αποτερματισμός και οροθέτησις

Άρθρο 3: Ενστάσεις

Άρθρο 4: Εσωτερικός αποτερματισμός και οροθέτησις

Άρθρο 5: Οροθεσία

Άρθρο 6: Αποτύπωσις των αποτερματιζόμενων δασών και δασικών εκτάσεων

Άρθρο 7: Δαπάνες οριστικού αποτερματισμού και οροθετήσεως

 

Κεφάλαιο Β: Περί προσωρινής οροθετήσεως των δημοσίων δασών

 

Άρθρο 8: Διενέργεια προσωρινής οροθετήσεως

Άρθρο 9: Διαδικασία προσωρινής οριοθετήσεως

Άρθρο 10: Υποβολή πρωτοκόλλων προσωρινής οροθετήσεως

Άρθρο 11: Προσωρινή οροθεσία των δημοσίων δασών

Άρθρο 12: Δαπάνες προσωρινής οροθετήσεως

Άρθρο 13

 

Στον αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 02-07-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.