Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIIΑ, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 50.

 

2. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIIΒ, διέπονται μόνο από τα άρθρα 26 και 35.

 

3. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIIΑ και στο παράρτημα XVIIΒ (μεικτές συμβάσεις), συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 50, όταν η αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIIΑ υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIIΒ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 35.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.