Προεδρικό διάταγμα 5/10/93 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή εκτός από τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος οι ειδικές γι' αυτές διατάξεις καθώς και τα τυχόν ιδιαίτερα νομικά καθεστώτα.

 

2. Χρήσεις που υπήρχαν στην περιοχή Πλάκας μέχρι της 23-11-1982 ήμερα δημοσίευσης του από 30-09-1982 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ 561/Δ/1982) και που δεν απαγορεύονται από την παράγραφο 5)α του παρόντος άρθρου επιτρέπονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού, εφόσον λειτουργούν βάσει νόμιμης άδειας σε κατάλληλο γι' αυτές χώρο όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις και δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον της και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

3. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης, που άσχετα από το είδος της το μέγεθός της, τον αριθμό των καθισμάτων της ή την ονομασίας της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον της για οποιοδήποτε λόγο, και ιδιαίτερα τη νύχτα.

 

Η απαγόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία (μεγάφωνα, μικρόφωνα, ενισχυτές, μουσικά συγκροτήματα, μετάδοση δίσκων ή ταινιών ή κασετών, φωνές, τραγούδια, προσέλευση ή αποχώρηση πελατών, κυκλοφοριακά προβλήματα, σκουπίδια) με τη διαδικασία των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού.

 

4. Δεν επιτρέπεται η συνένωση χρήσεων σε όμορα οικόπεδα ή όμορα καταστήματα σε περίπτωση διατηρητέων ακινήτων με κύρωση τη σφράγιση του ακινήτου.

 

5. α) Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων κέντρων διασκέδασης, ντισκοτέκ, καμπαρέ, μπαρ, χαρτοπαικτικών λεσχών και καταστημάτων με ηλεκτρονικά παιχνίδια.

 

β) Τα καταστήματα που υπήρχαν στις 23-11-1982 ήμερα δημοσίευσης του από 30-09-1982 προεδρικού διατάγματος και τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας και με κατάταξη μπουάτ από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, επιτρέπεται να λειτουργούν βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος μετά από ανάλογη ρύθμιση της αδείας τους.

 

γ) Οι χρήσεις εστιατόρια, Ταβέρνες που έχουν αρχίσει να λειτουργούν πριν τις 01-01-1967 μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στον καθοριζόμενο από την τελευταία εκδοθείσα άδεια λειτουργίας χώρο πέραν των χρήσεων που καθορίζει το άρθρο 7 για τον συγκεκριμένο χώρο.

 

δ) Επιτρέπεται η λειτουργία των χρήσεων Καφενεία, Εστιατόρια, Ταβέρνες, στα ισόγεια καταστήματα με πρόσωπο στην πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας και το Τμήμα της οδού Μνησικλέους μεταξύ των οδών Λυσίου και Πρυτανείου πέραν των χρήσεων πού καθορίζει το άρθρο 7 για τα συγκεκριμένα οικόπεδα.

 

ε) Επιτρέπεται η λειτουργία κυλικείων σχολείων και επιχειρήσεων κατά τις ώρες λειτουργίας τους και μόνο για εσωτερική κατανάλωση εξυπηρέτησης των μαθητών και εργαζομένων αντίστοιχα μετά από σύμφωνη, γνώμη του Γραφείου Πλάκας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Δεν επιτρέπεται κάθε είδους χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ενισχυτών σε ανοικτούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.

 

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (τραπέζια, καρέκλες, προθήκες) πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής, για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και των υπολοίπων οχημάτων στις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων και πεζοδρομίων, με άδεια του Δήμου Αθηναίων και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Περιοχής Πλάκας σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στις ταράτσες των ακίνητων ούτε σε αυλές άλλων ακινήτων.

 

Για την περιοχή που οριοθετείται από την πλατεία Μοναστηρακίου και τις οδούς Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Αδριανού, Άρεως καθώς και τα μέτωπα της οδού Πανδρόσου, που περιλαμβάνονται μεταξύ της πλατείας Μοναστηρακίου και της οδού Αιόλου συμπεριλαμβανομένων και των μετώπων του τμήματος της οδού Κηρυκείου μεταξύ Πανδρόσου και πλατείας Δημοπρατηρίου, είναι δυνατή η τοποθέτηση κινητών προθηκών επί του κοινοχρήστου χώρου σε λωρίδα πλάτους το πολύ 0,40 m και σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος εφόσον εξασφαλίζεται λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων εύρους τουλάχιστον 3,00 m. Για την πλατεία Αβησσυνίας η παραπάνω λωρίδα πλάτους 0,40 m είναι δυνατόν να εκτείνεται και μέχρι 1,00 m.

 

Της παραπάνω ρύθμισης εξαιρούνται τα καταστήματα με πρόσωπα επί των οδών Ερμού, Αγίων Ασωμάτων και Αδριανού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 24-12-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 11/Δ/2003).

 

8. Επιβάλλεται η χρήση κατοικίας σε διατηρητέα κτίρια, ανεξαρτήτως ορόφου, που είχαν κατασκευαστεί για την χρήση αυτή.

 

9. α) Δεν επιτρέπεται η λειτουργία νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας παρά μόνο στα κτίρια πού λειτουργούν νομίμως προ της 23-11-1982.

 

β) Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ξενώνων νεότητας (youth hostels),

 

γ) Είναι δυνατή ως κατ' εξαίρεση εγκατάσταση σε ακίνητο της περιοχής Υπηρεσιών που εντέλλονται να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν το παρόν Προεδρικό Διάταγμα (Γραφείο Πλάκας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αστυνομία).

 

δ) Επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε όροφο με χρήση κατοικίας και δεν μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμο χώρο έστω και με τις απολύτως αναγκαίες εξυπηρετήσεις είναι μικρής επιφανείας (το πολύ 25 m2 και μοναδική ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου στον όροφο είναι δυνατόν και κατ' οικονομία και μετά από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Περιοχής Πλάκας να χρησιμοποιείται για επαγγελματική στέγη, με την προϋπόθεση ότι δεν οχλεί την κατοικία.

 

ε) Τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια επί της Λεωφόρου Αμαλίας που από τον αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα ή από την εν γένει αρχιτεκτονική συγκρότησή τους δεν έχουν την δυνατότητα διαχωρισμού των κατ' ορόφων λειτουργιών ή χρήσεών τους δύναται να λειτουργήσουν με χρήση ενιαία για όλους τους ορόφους.

 

στ) Σε όσα κτίρια των περιοχών Γενικής κατοικίας και Λοιπών μικτών χρήσεων η νόμιμη άδεια της Πολεοδομικής Αρχής προβλέπει τη δημιουργία γραφείων σε ορόφους και έχει εκδοθεί πριν την 23-11-1982, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος η συνέχιση της χρήσης γραφείων.

 

10. α) Το Γραφείο Περιοχής Πλάκας σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση ή κατά περιοχή στοιχεία προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλει όρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης αυτής.

 

β) Εφόσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση μετά από τη διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επανάληψη της λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής το Γραφείο Περιοχής Πλάκας αποφασίζει για το άμεσο κλείσιμο της οχλούσας επιχείρησης.

 

γ) Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης επιτρεπομένων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την 44242/2361/1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 380/Β/1989) και την 53580/3531/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 473/Δ/1989).

 

Σε περίπτωση υποτροπής η σφράγιση είναι οριστική.

 

11. Για την εγκατάσταση νέας λειτουργίας ή συνέχιση της υπάρχουσας με νέο ιδιοκτήτη και εφόσον δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός της κατοικίας, απαιτείται προέγκριση από το Γραφείο Περιοχής Πλάκας είτε απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και αδείας λειτουργίας για την εγκατάσταση αυτή είτε όχι.

 

Η προέγκριση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οδηγίες μετά την εκτέλεση των οποίων δίνεται η οριστική έγκριση.

 

Το Γραφείο Περιοχής Πλάκας μετά από έρευνα των λειτουργιών του άμεσου περιβάλλοντος έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση των ζητουμένων λειτουργιών και κατ' επέκταση τη χορήγηση της ζητούμενης αδείας.

 

12. Τα πολιτιστικά κτίρια (άρθρο 2 στοιχείο ΙΙ παράγραφος 4) αναφέρονται αυστηρά στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίησή τους σαν χαρτοπαικτικές λέσχες, καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια και κέντρα διασκεδάσεως (μπαρ).

 

13. α) Στις ειδικές χρήσεις γης που περιλαμβάνουν κατοικία, επιτρέπεται κατά περίπτωση χρήση κατοικίας σε ορόφους και συγκεκριμένα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους.

 

β) Κατ' εξαίρεση η χρήση κατοικίας σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση δεν ισχύει για τα στοιχεία ειδικών χρήσεων γης του άρθρου 2 στοιχείο 11 περίπτωση 4 Πολιτιστικά κτίρια περίπτωση 7 κτίρια στάθμευσης περίπτωση 11 κτίρια κοινωνικής πρόνοιας εφόσον όλοι οι όροφοι ενός κτιρίου χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις αυτές.

 

γ) Οι έδρες των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής Πλάκας κατ' εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης μπορούν να χρησιμοποιούν μεμονωμένο όροφο ή τμήμα ορόφου του κτιρίου.

 

14. α) Για τα γωνιαία οικόπεδα με μία πρόσοψη σε οδό, στην οποία προβλέπεται το στοιχείο ειδικών χρήσεων Εμπορικά καταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια αυτά επιτρέπονται και στην άλλη πρόσοψη του οικοπέδου όπως αυτή υφίσταται την ήμερα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

β) Για τα διαμπερή οικόπεδα με μία πρόσοψη σε οδό, στην οποία προβλέπονται τα στοιχεία ειδικών χρήσεων Εμπορικά καταστήματα, Επαγγελματικά εργαστήρια, Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ζαχαροπλαστεία αυτά δεν επιτρέπονται και στην άλλη πρόσοψη του οικοπέδου όπως αυτά υφίστανται την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

15. Τα στοιχεία ειδικών χρήσεων, κτίρια στάθμευσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής επιτρέπονται εφόσον αυτά βρίσκονται μόνο σε οδούς κυκλοφορίας οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 18-08-1979 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών δια χαρακτηρισμού οδών ως πεζοδρόμων κ.λ.π. (ΦΕΚ 445/Δ/1979). Εν πάση περιπτώσει τα κτίρια αυτά επιτρέπονται μόνο σε οδούς πλάτους άνω των 6 m.

 

Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων κτιρίων στάθμευσης στην οδό Ναυάρχου Νικόδημου, με εξαίρεση το τμήμα όπου τα πρόσωπα των οικοπέδων του οικοδομικού τετραγώνου 50. Σε αυτά τα οικόπεδα επιτρέπεται η κατασκευή χώρων στάθμευσης μόνο στο υπόγειο και το ισόγειο.

 

16. Η έγκριση κατασκευής ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για εξυπηρέτηση κατοικιών στο ίδιο οικόπεδο χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Περιοχής Πλάκας.

 

17. Κάθε δόμηση ή δομική εργασία στην περιοχή είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον προβλέπεται ή είναι σύμφωνη προς τις ειδικές χρήσεις γης που επιτρέπονται σ' αυτήν την περιοχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.