Προεδρικό διάταγμα 609/85 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αντιρρήσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του. Οι αντιρρήσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο για τα στάδια προεπιλογής, κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 17 με τις αντιρρήσεις υποβάλλονται και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά τυπικά στοιχεία.

 

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 18 καθώς και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος που υποβάλλονται μέσα σε 5 ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος και απευθύνονται στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής.

 

Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 218/1999 (ΦΕΚ 187/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.