Προεδρικό διάταγμα 667/78

ΠΔ 667/1978: Περί των, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1266/1972 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, αποφαινόμενων οργάνων, για τα έργα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 667/1978: Περί των, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1266/1972 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, αποφαινόμενων οργάνων, για τα έργα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, (ΦΕΚ 148/Α/1978), 16-09-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 παράγραφος 2 του [Ν] 1266/1972 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, β) του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 532/1972 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των περί ιδρύσεως του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ισχυουσών διατάξεων.

 

2. Την υπ' αριθμόν 2/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 680/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών, ανατίθεμεν την εκτέλεσιν και δημοσίευση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-09-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.