Προεδρικό διάταγμα 6/11/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός της περιοχής της οποίας οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται δια τον προηγουμένου άρθρου 1, καθορίζεται ως εις τον κάτωθι πίνακα:

 

Τομείς

Καθορισθέντες δια του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστές δομήσεως

Αριθμός ορόφων

Αριθμός ορόφων σε πρόσοψη

I

2,4

4

Κατά ΓΟΚ

II

1,6

3

Κατά ΓΟΚ

III

1,2

2

Κατά ΓΟΚ

IV

1,2

3

Κατά ΓΟΚ

V

0,8

2

Κατά ΓΟΚ

 

2. Δια τα ειδικά κτίρια ή περιοχές εργατικών κατοικιών που εμπίπτουν εις τους ως άνω καθοριζόμενους τομείς, δια τις οποίας έχουν καθορισθεί δια Διαταγμάτων ειδικοί όροι δομήσεως, παραμένουν οι όροι δομήσεως αυτών ως προκύπτουν εκ των διατάξεων τούτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.