Προεδρικό διάταγμα 6/4/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του κατά τα παραπάνω δημιουργούμενου χώρου ορίζονται ως εξής:

 

1. α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 και 10 οικοδομικών τετραγώνων: 40% της επιφανείας τους.

 

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του 6 οικοδομικού τετραγώνου: 30% της επιφανείας του.

 

2. α. Συντελεστής δόμησης των 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 και 10 οικοδομικών τετραγώνων: 0,6.

 

β. Συντελεστής δόμησης του 6 οικοδομικού τετραγώνου: 0,3.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m. Πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους 2,00 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.