Προεδρικό διάταγμα 6/86

ΠΔ 6/1986: Κανονισμός λειτουργίας δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρόχινων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 6/1986: Κανονισμός λειτουργίας δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρόχινων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, (ΦΕΚ 6/Α/1986), 17-01-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1068/1980 περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΦΕΚ 190/Α/1980).

 

2. Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, που περιλαμβάνεται στις 2738/1984 και 3547/1985 αποφάσεις του.

 

3. Την υπ' αριθμόν 854/1985 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού-Βασικές έννοιες

Άρθρο 2: Υποχρέωση σύνδεσης

Άρθρο 3: Εξωτερικές διακλαδώσεις-Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

Άρθρο 4: Αριθμός Εξωτερικών Διακλαδώσεων

Άρθρο 5: Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

Άρθρο 6: Αποχετευόμενα υγρά

Άρθρο 7: Χρησιμοποίηση υγρών αποχέτευσης

Άρθρο 8: Κατεδάφιση και αχρήστευση παλαιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

Άρθρο 9: Έλεγχος εγκαταστάσεων

Άρθρο 10: Χορήγηση αδειών για σύνδεση

Άρθρο 11: Δαπάνες και εισφορές

Άρθρο 12: Τρόπος πρόσκλησης και ειδοποίησης ιδιοκτητών για υποχρεωτική σύνδεση στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης

Άρθρο 13: Άλλος τρόπος αποχέτευσης

Άρθρο 14: Ποιότητα υλικών

Άρθρο 15: Ένταξη αγωγών στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης

Άρθρο 16: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Στους Υπουργούς Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 της υπ' αριθμόν Δ16Γ/010/178/Γ/2009 απόφασης (ΦΕΚ 846/Β/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.