Προεδρικό διάταγμα 6/8/80b

ΠΔ 06-08-1980: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως εγκριθέντος χώρου προς ανέγερση Σχολείου εις περιοχήν του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-08-1980: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως εγκριθέντος χώρου προς ανέγερση Σχολείου εις περιοχήν του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (Αττικής), (ΦΕΚ 451/Δ/1980), 22-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε διά του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 34 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 1131/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 660/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως του χώρου του καθορισθέντος δι' ανέγερση Σχολείου διά της υπ' αριθμόν Γ/2361/215/1980 αποφάσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς διά του καθορισμού χώρου δι' ανέγερση Σχολείου (ΦΕΚ 82/Δ/1989), ορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα: Πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 40% τής επιφανείας του χώρου.

 

3. Συντελεστής δομήσεως 0.6.

 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου 2.

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 06-08-1980.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.