Προεδρικό διάταγμα 70/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που είχε συγχωνευθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 24/2015 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανασυνιστάται. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

2. Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το προεδρικό διάταγμα 24/2015 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

4. Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως τις 31-12-2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.