Προεδρικό διάταγμα 75/11 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αποτελείται από το σύνολο των δημάρχων της χώρας και τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αποτελείται από 510 μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/2019).

 

2. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας είναι:

 

α) Οι δήμαρχοι όλων των δήμων της χώρας

β) Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

γ) Τα μέλη του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εφόσον έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, αυξανομένου αντιστοίχως του αριθμού των μελών της γενικής συνέλευσης της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/2019).

 

3. Για τον προσδιορισμό του αριθμού των εκπροσώπων - δημοτικών συμβούλων κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αθροίζεται ο συνολικός πληθυσμός της χώρας και στη συνέχεια διαιρείται με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης αφαιρουμένου από αυτόν τον συνολικό αριθμό των δήμων της χώρας. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Οι θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων - δημοτικών συμβούλων κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

4. Μέχρι 16ης Σεπτεμβρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου οι Γενικές Συνελεύσεις κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, κατά τη πρώτη σύγκλησή τους εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου όγδοου του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014).

 

5. Η εκλογή των εκπροσώπων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων γίνεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο μαζί με την εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με ειδική ένδειξη Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Για τον προσδιορισμό των εκπροσώπων κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9 του παρόντος.

 

6. Οι εκπρόσωποι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

 

7. Σε Περιφερειακή Ένωση Δήμων που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπρόσωποι, για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.

 

8. Η θητεία των ανωτέρω διαρκεί για όλη τη δημοτική περίοδο και μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.