Προεδρικό διάταγμα 799/78

ΠΔ 799/1978: Περί της διαδικασίας καταρτίσεως, τηρήσεως και εγκρίσεως των Μητρώων Μελετητών και Γραφείων Μελετών και της εγγραφής εις ταύτα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 799/1978: Περί της διαδικασίας καταρτίσεως, τηρήσεως και εγκρίσεως των Μητρώων Μελετητών και Γραφείων Μελετών και της εγγραφής εις ταύτα, (ΦΕΚ 185/Α/1978), 06-11-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 εδάφιο 1 του νόμου 716/1977 περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών.

 

2. Την από 04-09-1978 Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) (Πρακτικό υπ' αριθμόν ΓΕΜ 24/04-09-1978).

 

3. Την υπ' αριθμόν 912/1978 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού,

 

Αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον επί του Συντονισμού Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-10-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.