Προεδρικό διάταγμα 7/11 - Άρθρο 88b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. Για τους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχεία Α:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

Β. Για την υπόλοιπη περιοχή:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

Γ. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων Α και Β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) Που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7,5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) Που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7,5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

Δ. Επιπλέον των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων Α, Β και Γ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 40 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Ε. 1) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

2) Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 250 m2 0,40.

β. Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 250 μέχρι και 500 m2 0,30.

γ. Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 μέχρι και 2000 m2 0,20.

δ. Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 2000 m2 0,1.

 

3) Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,5 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων προσαυξάνεται κατά 1,50 m.

 

4) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

5) Η θεμελίωση των κτιρίων των ανεγερθησομένων στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Γ, εφόσον δεν γίνεται σε συνεκτικό υπόβαθρο, να γίνεται με σύστημα διασταυρωμένων πεδιλοδοκών.

 

Ζ. Χώρος αθλοπαιδιών.

 

Επιτρέπεται μόνο η κατασκευή βοηθητικών χώρων, αποδυτηρίων και αποθηκών με του εξής όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 5% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 3 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.