Προεδρικό διάταγμα 7/8/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομικό τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) τα οικόπεδα δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 250 m2: 0,40.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 250 m2 μέχρι και 500 m2: 0,30.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 μέχρι και 2000 m2: 0,20.

δ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 2000 m2: 0,1.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 8,5 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων προσαυξάνεται κατά 1,50 m.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.