Προεδρικό διάταγμα 7/9/81b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου, ρυμοτομούμενων είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει εκ του καθορισμού της οριογραμμής του ρεύματος ή εκ της διανοίξεως των προ αυτών πεζοδρόμων, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Εάν το μετά την ρυμοτόμηση οικόπεδου είναι άρτιου είτε κατά τον κανόνα είτε κατά την παρέκκλιση συμφώνως προς τις κείμενες εις την περιοχήν διατάξεις επιτρέπεται η μεταφορά επ' αυτού του συντελεστή δομήσεως του αντιστοιχούντος εις το ρυμοτομούμενο οικόπεδον εφ' όσον δια το ρυμοτομούμενο τμήμα δεν είναι υπόχρεος σε αποζημίωση ο κύριος του ακινήτου.

 

β) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από [ΒΔ] 31-01-1970 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου (Αττικής), τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών. (ΦΕΚ 21/Δ/1970).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.