Προεδρικό διάταγμα 840/78

ΠΔ 840/1978: Περί χορηγήσεως, προαγωγής, επεκτάσεως, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων Μελετητών και Γραφείων Μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 840/1978: Περί χορηγήσεως, προαγωγής, επεκτάσεως, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων Μελετητών και Γραφείων Μελετών, (ΦΕΚ 196/Α/1978), 20-11-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 του νόμου 716/1977 περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών.

 

2.Την από 16-10-1978 Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (Πρακτικόν υπ' αριθμόν ΓΕΜ 29/16-10-1978).

 

3.Την υπ' αριθμόν 1023/1978 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού,

 

αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον επί του Συντονισμού Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 16-11-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.