Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μητρώο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τηρείται Μητρώο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Για την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του Μητρώου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όλες τις εκδιδόμενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

2. Οι ανωτέρω εκδιδόμενες άδειες και αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποιούνται και στους οικείους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

 

3.Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να τηρούν μητρώα φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα οποία καταχωρούνται τα συμφωνητικά συνεργασίας των μελών τους, προκειμένου για κοινό ή συστεγασμένο ιατρείο (οδοντιατρείο) ή εργαστήριο, καθώς και μητρώα στα οποία καταχωρούνται τα καταστατικά των εταιρειών που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.