Προεδρικό διάταγμα 8/2/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις οικόπεδα εις τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι αναφερόμενες εις το άρθρο 1 του παρόντος, τα οποία έχουν είτε κατά τον κανόνα είτε κατά παρέκκλιση, τα καθορισθέντα δια την περιοχήν εις την οποίαν ευρίσκονται όρια αρτιότητας εμβαδού και διαστάσεων η δε βλαβείσα ή καταστραφείσα οικοδομή αντίκειται εις τις κείμενες διατάξεις ως προς την θέσιν ή την έκταση, επιτρέπεται:

 

α. Εις περίπτωσιν βλάβης η χορήγηση αδείας ριζικής επισκευής των οικοδομών και

 

β. Εις περίπτωσιν ολικής καταστροφής, η χορήγηση αδείας ανεγέρσεως οικοδομής, υπό τους κάτωθι όρους και περιορισμούς δομήσεως:

 

β.α) Η μεγίστη κάλυψις της οικοδομής δεν δύναται να υπερβαίνει την επιφάνεια του περιγράμματος της καταστραφείσης.

 

β.β) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων της οικοδομής ορίζεται εις 2 μεθ' υπογείου και το μέγιστον ύψος σε 8,50 m συμπεριλαμβανομένης και στέγης ύψους 1,50 m.

 

Εις περίπτωσιν μη κατασκευής στέγης το ανωτέρω μέγιστον ύψος μειώνεται κατά 1,50 m.

 

Εάν ειδικές διατάξεις ορίζουν δια την περιοχήν εις ην κείται η οικοδομή μικρότερο αριθμόν ορόφων και μικρότερο ύψος, αυτές εξακολουθούν ισχύουσες.

 

β.γ) Ο συντελεστής δομήσεως του οικοπέδου δεν δύναται να υπερβεί τον επιτρεπόμενο συντελεστή δομήσεως της περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.