Προεδρικό διάταγμα 902/78

ΠΔ 902/1978: Περί εκτελέσεως του άρθρου 7 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 902/1978: Περί εκτελέσεως του άρθρου 7 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων, (ΦΕΚ 216/Α/1978), 09-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

α) τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων.

 

β) Την υπ' αριθμόν 114/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήματος Γενικών Υποθέσεων) και

 

γ) Τις υπ' αριθμούς 905/1978 και 1030/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 3: Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 4: Παραγραφή

Άρθρο 5: Δεδικασμένο

Άρθρο 6: Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 7: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 8: Πρόταση προς πειθαρχική δίωξη

Άρθρο 9: Πειθαρχική δίωξη

Άρθρο 10: Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 11: Κωλύματα μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 12: Έφεση

Άρθρο 13: Διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Έγκριση και εκτέλεση των αποφάσεων αυτού

Άρθρο 14: Σχέσεις πειθαρχικής δίκης προς λοιπές δίκες - Επανάληψη της πειθαρχικής δίκης

Άρθρο 15: Ειδικές διατάξεις δια την εις βάρος νομικών προσώπων παρεπόμενη συνέπεια του προστίμου

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

 

Εις τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 29-11-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.