Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της αρχαιολογικής εν γένει νομοθεσίας, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών - Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 122/Α/1991) και από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 1797/1988 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, του νόμου 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, νόμου 716/1977 Περί μητρώων μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών (ΦΕΚ 295/Α/1977), καθώς και των εκτελεστικών τους Διαταγμάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.