Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 22/12/79

ΠΝΠ 22-12-1979: Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1979 εις την περιοχήν της Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 22-12-1979: Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1979 εις την περιοχήν της Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 288/Α/1979), 28-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την δημιουργηθείσα κατάστασιν εξαιρετικώς επειγούσης εκτάκτου και απροβλέπτου ανάγκης συνεπεία των εκτεταμένων ζημιών, αίτινες προκλήθηκαν εκ των σεισμών εις την περιοχήν νομού Θεσπρωτίας την 06-11-1979.

 

3. Την αδήριτη ανάγκην αντιμετωπίσεως των εκ των σεισμών προκληθεισών ζημιών εις ακίνητα της πληγείσας περιοχής.

 

4. Την, συνεπεία των ανωτέρω, αδυναμία αμέσου αντιμετωπίσεως της διαμορφωθείσης εκτάκτου καταστάσεως δια της συνήθους νομοθετικής ρυθμίσεως των συναφών θεμάτων.

 

5. Το ότι η Βουλή τελεί σε διακοπές, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εν Αθήναις τη 28-07-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.