Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, δύναται δι' αποφάσεως του, να καθορίζει κατά παρέκκλιση πάσης συναφούς γενικής ή ειδικής διατάξεως ή συλλογικής συμβάσεως εργασίας και ιδία των διατάξεων των άρθρων 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 515/1970 περί χρονικών ορίων εργασίας την υπερωριακή εργασίαν του εις την αποκατάστασιν των εκ των σεισμών ζημιών απασχολουμένου υπό οιασδήποτε επιχειρήσεως ή υπό του Δημοσίου επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού επί τη καταβολή όμως της υπό του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 435/1976 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, οριζόμενης αποζημιώσεως. Ομοίως δύναται να αποφασίζεται η επί του προσωπικού τούτου μη εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 763/1970 περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί προσλήψεως μισθωτών περί αναγγελίας της προσλήψεώς του, ως και εξαίρεσις των σχετικών εργασιών από των περί υποχρεωτικών ωρών κοινής ησυχίας διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.