Υγειονομική διάταξη 6428/67 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τη λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής πρακτικής απαιτείται προηγουμένως η λήψη άδειας λειτουργίας, ήτις θα χορηγείται υπό της Αστυνομικής Αρχής, με γνωμάτευση Επιτροπής, αποτελούμενης εκ των οικείων Διευθυντών Υγειονομικών Κέντρων, ενός δερματολόγου ιατρού ή εν ελλείψει τούτου, ενός ιατρού οριζόμενου υπό του Διευθυντή του Υγειονομικού Κέντρου ως και του Διευθυντή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος.

 

2. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών των απαιτούμενων για τα λοιπά καταστήματα, δέον όπως υποβάλει διάγραμμα εις διπλούν των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν, άτινα θα μονογράφονται υπό της επιτροπής το ένα δε εξ αυτών θα τηρείται μετά των λοιπών δικαιολογητικών το δε έτερον υπό του καταστηματάρχη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.