Υγειονομική διάταξη 6428/67 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ήδη λειτουργούνται εργαστήρια αισθητικής πρακτικής δέον όπως συμμορφωθούν προς τους όρους της παρούσης Υγειονομικής Διατάξεως εντός 6 μηνών από της ισχύος ταύτης.

 

Εάν το οίκημα εις ο είναι εγκατεστημένο ήδη λειτουργούν εργαστήριο αισθητικής πρακτικής δεν επιτρέπει τη διαρρύθμιση σύμφωνα προς την παρούσα Υγειονομική Διάταξη τότε θα εκτελεσθούν υποχρεωτικά οι μεταβολές τις οποίες ήθελε υποδείξει η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, εφαρμοζόμενων υποχρεωτικά και των λοιπών όρων της παρούσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.