Απόφαση 166476/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποίηση της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012) όμοιά της απόφαση, ως ακολούθως:

 

1. Τροποποιείται, στην Ομάδα 12 Ειδικά έργα και δραστηριότητες του Πίνακα του Παραρτήματος XII της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, το έργο με αύξοντα αριθμό α/α 13 ως στον Πίνακα 1 της παρούσας απόφασης.

 

Πίνακας 1

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

13

α) Σωφρονιστικά καταστήματα


Χωρητικότητας Α ≥ 500 ατόμων

Εντός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α < 500

Εκτός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας 50 ≤ Α < 500

Α: Πλήθος Τροφίμων

β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΚΕΚ)


Εντός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α ≥ 500 ατόμων

Εκτός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α ≥ 750 ατόμων

Εντός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α < 500

Εκτός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας 50 ≤ Α < 750

Α: Πλήθος Φιλοξενούμενων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.