Νόμος 1558/85 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:

 

α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β. Οικονομίας και Οικονομικών,

γ. Εξωτερικών,

δ. Εθνικής Άμυνας,

ε. Ανάπτυξης,

στ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και

ζ. Δημόσιας Τάξης.

 

Επίσης μετέχουν ως τακτικά μέλη:

 

η. ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και

θ. ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον συζητούνται θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους,

ι. ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για την επιλογή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και

ι)α. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

2. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Προϊστάμενοι του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α/1995), επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης στα καθήκοντα του Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας.

 

4. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 31 της 26-05-2000 (ΦΕΚ 134/Α/2000) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.