Νόμος 2116/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προγράμματα επιδότησης επιτοκίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να συμβάλλεται με ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες για την επιδότηση του επιτοκίου δανείου δικαιούχων των παροχών του.

 

Με τη σύμβαση αυτή καθορίζεται το συνολικό ποσό των δανείων του σχετικού προγράμματος, η διάρκεια των δανείων, το ποσό και η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και ο τρόπος καταβολής του επιδοτούμενου επιτοκίου, όπως η απευθείας χορήγηση του συνολικού ποσού ή άλλη μορφή επένδυσης κεφαλαίου, έντοκη κατάθεση κ.λ.π.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.