Νόμος 2116/93 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων και σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, δύνανται να ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα στην προτεραιότητα εξυπηρετήσεως των δικαιούχων επιδοτήσεως επιτοκίου, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αναφέρεται στην εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων λαμβάνει τις αποδοχές, που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969).

 

Το άρθρο 3 παράγραφος 7, εδάφιο γ, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3083/1954 (ΦΕΚ 247/Α/1954), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.