Νόμος 2130/93 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κατερίνης και βρίσκονται στις συνοικίες Μυλαύλακου και Παραδείσου, οι οποίες κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους από το 1965 παραχωρούνται στους κατόχους τους ή στους καθολικούς διαδόχους τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται σε προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου τούτου.

 

Το τίμημα καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου

218 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και προσδιορίζεται μέχρι του ενός εικοστού (1/20) της τρέχουσας αξίας τους στην οποίας δεν υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων. Το τίμημα καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις και διατίθεται από το Δήμο αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων εφαρμογής του σχεδίου πόλεως στις ίδιες συνοικίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.