Νόμος 2130/93

Ν2130/1993: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2130/93: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 62/Α/1993), 23-04-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Περιφερειακή διοίκηση

 

Άρθρο 1: Σύσταση διανομαρχιακών υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Αστική κατάσταση

 

Άρθρο 4: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά εγγραφής παλιννοστούντων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στα μητρώα αρρένων, δημοτολόγια και ληξιαρχικά βιβλία

Άρθρο 7: Εγγραφή στα δημοτολόγια παλιννοστούντων ομογενών

Άρθρο 8: Αλλαγή ονόματος και επωνύμου

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση διατάξεων δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και του κώδικα κατάσταση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 9: Μεταβολές δήμων και κοινοτήτων κ.λ.π.

Άρθρο 10: Κίνητρα για τη συνένωση δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 11: Νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 12: Προσωπικό δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 13: Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 14: Σύσταση ειδικής επιτροπής κωδικοποίησης διατάξεων κατάστασης προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την περιουσία και τα έσοδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 15: Εκποίηση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων που κατέχονται αυθαίρετα - Εκμετάλλευση θαλάσσιων εκτάσεων και δημοτικών δασών

Άρθρο 16: Επιβολή τελών από τους συνδέσμους - Αναπροσαρμογή συντελεστών δημοτικών και κοινοτικών τελών και προστίμων

Άρθρο 17: Παροχή διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών προς δήμους και κοινότητες

Άρθρο 18: Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων για τις διαφημίσεις

Άρθρο 19: Έκτακτη ενίσχυση δήμων και κοινοτήτων με δανεισμό

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 20: Επιλογή των εκπροσώπων στα τηλεπικοινωνιακά πρακτορεία και τηλεφωνία

Άρθρο 21: Απευθείας προμήθειες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόχειρος διαγωνισμός προμηθειών

Άρθρο 22: Παραγραφή αδικημάτων εκλογικής νομοθεσίας

Άρθρο 23: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24: Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

Άρθρο 27: Ειδικές ρυθμίσεις για τα έσοδα, την περιουσία και οικονομική διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 28: Άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-04-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.