Νόμος 2166/93

Ν2166/1993: Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2166/1993: Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 137/Α/1993), 24-08-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

 

Άρθρο 1: Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας

Άρθρο 3: Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων

Άρθρο 4: Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή βημάτων λειτουργούσας επιχείρησης

Άρθρο 5: Διατήρηση διατάξεων

Άρθρο 6: Λοιπά αναπτυξιακά κίνητρα

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις του νόμου 1892/1990

Άρθρο 8: Λοιπά κίνητρα

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμίσεις που αφορούν την έμμεση και άμεση φορολογία, το δημόσιο χρέος και τη δημόσια περιουσία

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Έμμεση Φορολογία

 

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου [Ν] 1642/1986

Άρθρο 17: Απόδοση φόρων, τελών και εισφορών

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Άμεση Φορολογία

 

Άρθρο 19: Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Είσπραξη χρεών - Έσοδα Δημοσίου

 

Άρθρο 22: Χρέη προς το Δημόσιο

Άρθρο 24: Έκδοση λαχειοφόρων ομολογιακών δανείων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Δημόσια κτήματα - Κληροδοτήματα

 

Άρθρο 25: Δημόσια κτήματα - Ανταλλάξιμα κτήματα - Κληροδοτήματα

 

Μέρος Τρίτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 26: Διαρρυθμίσεις τελών

Άρθρο 27: Οργανωτικά θέματα

Άρθρο 28: Χορήγηση επιδομάτων

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-08-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.