Νόμος 2307/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται και λειτουργεί Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 17/1974 με τις λέξεις τις Νομαρχίας προστίθενται οι λέξεις και τις Περιφέρειες.

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 17/1974 μετά την λέξης Νομαρχιών προστίθεται οι λέξεις και των Περιφερειακών και μετά την λέξη επιπέδου προστίθενται οι λέξεις και επί επιπέδου Περιφέρειας.

 

4. Στην παράγραφο 2 περίπτωση δ) του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 17/1974 μετά την λέξη Νομαρχίας προστίθενται οι λέξεις και τις Περιφέρειες.

 

5. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 17/1974 σχέδια και στοιχεία που καταρτίζουν και συγκεντρώνουν οι Νομάρχες κοινοποιούνται προς ενημέρωση στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών.

 

6. Η παράγραφος 2 και άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 17/1974 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Οι επιτάξεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο μπορούν με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής να διατάσσονται σε περίπτωση κατεπείγοντος και με απόφαση του Νομάρχη ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 17/1974 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Μετά την κήρυξη της πολιτικής κινητοποίησης μπορεί να απόφαση του Πρωθυπουργού να εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών και οι Νομάρχες να ενεργούν πολιτική επιστράτευση προσωπικού από μη καλούμενες κλάσεις και πέραν των αναστολών κατατάξεων που χορηγήθηκαν με αποφάσεις του Συμβουλίου Αναστολών Κατατάξεων προς ικανοποίηση των αναγκών της πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτων αναγκών σε έμψυχο δυναμικό.

 

Η πολιτική επιστράτευση πραγματοποιείται με Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης Πολιτικής Επιστράτευσης που επιδίδονται από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές προς τους υποκειμένους σε πολιτική επιστράτευση. Τα Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης Πολιτικής Επιστράτευσης μπορούν να επιδίδονται και από τον καιρό της ειρήνης.}

 

8. Οι γενικοί Γραμματείς Περιφερειών ευθύνονται για την τήρηση στοιχείων, για τα υλικά, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό αρμοδιότητας των υπηρεσιών που υπάγονται στην Περιφέρεια με την διενέργεια απογραφών και συνδράμουν τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε περίπτωση εκτεταμένων καταστροφών και ζημιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.