Νόμος 2539/97 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τρόπος κάλυψης δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, καθώς και του Λογαριασμού Πληρωμής Αποδοχών κοινοτικών υπαλλήλων και του Λογαριασμού του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν για μια πενταετία από την εξοικονόμηση δαπάνης που θα προκύψει λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τη μεταφορά πόρων από λογαριασμούς εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού προς χρηματοδότηση στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων του Δημοσίου με τη λήψη άλλων μέτρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.