Νόμος 2539/97 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις τροποποιείται στο εδάφιο (α) ως εξής:

 

{α) Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.}

 

Επίσης στο εδάφιο (α) της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου μετά τη φράση στα τρία (3) πρώτα υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οικονομολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και Οικονομικού τίθεται ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.