Νόμος 2578/98

Ν2578/1998: Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2578/1998: Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 30/Α/1998), 17-02-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λ.π. εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 8: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 9: Ορισμοί

Άρθρο 10: Φορολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 11: Προϋποθέσεις εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 13: Εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Παράρτημα Α: Πίνακας νομικών μορφών

Παράρτημα Β: Πίνακας φόρων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-02-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.