Νόμος 2702/99 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποίηση του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 20 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) προστίθενται τα πιο κάτω εδάφια:

 

{Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών Ανώνυμη Εταιρεία με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, με αντικείμενο δραστηριότητας κατά τη δανειοδότησή τους την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών, που με αυτόν τον τίτλο εξακολουθούν να εκδίδονται από τις ίδιες ή και από πρώην μέλη αυτών.

 

Οι οφειλές από τα ανωτέρω δάνεια που έχουν βεβαιωθεί στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου διαγράφονται οίκοθεν.

 

Οι οφειλές από τα ίδια δάνεια που δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου και υφίστανται στον Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνονται από το Δημόσιο.

 

Η εξόφληση χωρεί με ισόποση μείωση των οφειλών του οργανισμού αυτού προς το Δημόσιο, η οποία γίνεται οίκοθεν με πράξη διαγραφής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας με βάση δικαιολογητικά του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων δεν αποδίδονται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.