Νόμος 2954/01

Ν2954/2001: Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια,συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2954/2001: Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 255/Α/2001), 02-11-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 2: Συναφείς ρυθμίσεις με τη φορολογία εισοδήματος και περί φορολογικών κυρώσεων

Άρθρο 3: Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών

Άρθρο 5: Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Άρθρο 6: Έννοια αποδεικτικού πληρωμής

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίων

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 11: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Αμοιβαία κεφάλαια - Συμπλήρωση χρηματιστηριακής νομοθεσίας

 

Άρθρο 17: Επενδύσεις Ασφαλιστικών οργανισμών

Άρθρο 19: Επέκταση ρυθμίσεων

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.