Νόμος 2971/01

Ν2971/2001: Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2971/2001: Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 285/Α/2001), 19-12-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιμότητα αυτών

Άρθρο 3: Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 4: Καθορισμός αιγιαλού

Άρθρο 5: Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

Άρθρο 6: Καθορισμός παλαιού αιγιαλού

Άρθρο 7: Δημιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισμοί

Άρθρο 7Α: Επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

Άρθρο 8: Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού - παραλίας

Άρθρο 9: Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 10: Απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων - Αναγγελία δικαιωμάτων

Άρθρο 11: Έργα και εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον αιγιαλό και την παραλία

Άρθρο 12: Προστατευτικά έργα - Προσχώσεις

Άρθρο 13: Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

Άρθρο 14: Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων

Άρθρο 15: Γενικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις

Άρθρο 16: Παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων

Άρθρο 17: Αιγιαλός σε περιοχές εθνικής άμυνας και ασφάλειας

Άρθρο 18: Ζώνη λιμένα

Άρθρο 18Α: Αυθαίρετες κατασκευές εντός αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Άρθρο 19: Χερσαία Ζώνη λιμένα

Άρθρο 20: Θαλάσσια Ζώνη λιμένα

Άρθρο 21: Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα

Άρθρο 22: Καθεστώς χερσαίων χώρων ζώνης λιμένα

Άρθρο 23: Καθεστώς γηπέδων που σχηματίζονται από προσχώσεις στη Ζώνη λιμένα

Άρθρο 24: Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα

Άρθρο 25: Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα

Άρθρο 26: Καθεστώς Δωδεκανήσου

Άρθρο 27: Προστασία αιγιαλού, παραλίας και άλλων χώρων

Άρθρο 28: Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη λιμένα

Άρθρο 29: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 30: Εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών

Άρθρο 31: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 32: Μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας καθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση

Άρθρο 33: Τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ακινήτων

Άρθρο 34: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 35: Ρύθμιση για τη διευκρίνιση θεμάτων περί επιταγής σε δραχμές

Άρθρο 36: Ειδική αργία

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-12-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2018 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.